id
 
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม

4

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม :โปรแกรมฝึกอ่านคำ
ผู้จัดทำ : นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย (ข้อมูลการดาวส์โหลด)
เพิ่มเติม : เป็นโปรแกรม บันทึกคำศัพท์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแล้วแต่ครู ต้องการให้เด็กฝึกทักษะการอ่าน สามารถใส่เสียงประกอบการอ่านได้ โดยบันทึกเสียงด้วย มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมจะสุ่ม คำอ่านทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูล ออกมา 10 คำ ของแต่ละระดับชั้นที่เลือก ไม่ซ้ำกัน ในแต่ละการทดสอบแต่ละรอบ

3

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม :โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เนต Authen ส่วนที่ 1
ผู้จัดทำ : นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย (ข้อมูลการดาวส์โหลด)
เพิ่มเติม : โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เนต Authen แบบอิมเมจไฟล์ สำหรับโปรแกรม vmware ส่วนที่เป็นไฟล์วอร์ ใช้คู่กับอิมเมจส่วนที่ 2 ที่เป็น Radius

2

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม :บันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน ติดเว็บเพจโรงเรียน
ผู้จัดทำ : นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย (ข้อมูลการดาวส์โหลด)
เพิ่มเติม : สคริ๊ป สร้างภาระ แอดมินครับ ไว้ติดเว็บให้บอก รายการอาหารกลางวันของโรงเรียน สามารถอัพโหลดภาพอาหารแต่ละวันได้ ใช้ฐานข้อมูล MYSQL ดูตัวอย่างได้จากเว็บโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนครับ
http://www.hinsorn.ac.th/main ทดสอบได้ที่ http://www.ccs2.net/food ยูส/พาส admin

1

ชื่อผลงาน/นวัตกรรม :โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ
ผู้จัดทำ : นายบุญธรรม มาดี (ข้อมูลการดาวส์โหลด)
เพิ่มเติม : แจกทดสอบกัน ฟรี ๆ ครับ...
Records 5 to 8 of 8


จัดทำฐานข้อมูลโดย นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)