id
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม
ชื่อผู้ขอ
วันที่
1
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
63/2 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
wtnschool07@gmail.com
2014-11-27 13:20:36
2
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ อนันต์ศักดิ์ สร้างคำ
โรเรียน
306
thofza.levely@gmail.com
2015-07-17 12:00:51
4
hwikwhmt obokapjn
vomeguqo
3137 Laguna Street
1
2015-08-02 21:57:10
8
gckexqva eklpjswg
qkcyhpip
3137 Laguna Street
1
2015-08-02 22:45:14
20
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ นางสาวอำภา น้อยสนิท
โรงเรียนวัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์)
36 หมู่ 8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
poo59591@hotmail.com
2015-08-31 09:45:29
36
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ โอภาส เลิศพิสุทธิการย์
โรงเรียนบ้านธรรมรัตนืฬน
346 ม.6 ต.คลอกตะเกราะ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
opas_las@hotmail.com
2016-03-02 10:13:37
41
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ เดชาชัย เทือกตาหลอย
ศรีโพนทองวิทยา
27/2 หนองบ่อ นาแก นครพนม
dachar2014@gmail.com
2016-04-05 15:44:13
46
โปรแกรมเสียงตามสายอัตโนมัติ นายชัยพร ดีกร
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
buu4327@eisth.org
2016-07-16 18:01:22
53
dvkelbtb gbvutenn
vbpxtdbo
3137 Laguna Street
1
2017-03-12 18:21:42


จัดทำฐานข้อมูลโดย นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)