เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉช.เขต 2

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
url
กลุ่ม
อำเภอ

โปรแกรมที่ทำเว็บ

1
บ้านแหลมตะคร้อ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070191
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
2
วัดดอนขี้เหล็ก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070188
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
3
วัดชายเคืองวนาราม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070193
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
4
สว่างศรัทธาธรรมสถาน https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070187
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
5
วัดพงษาราม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070190
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
6
บ้านไร่ดอน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070197
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
7
วัดนาน้อย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070195
เขตคุณภาพที่ 1
พนมสารคาม
อื่น ๆ
8
วัดโคกหัวข้าว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070184
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
9
วัดดอนทอง http://watdonthong.ac.th/
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
10
วัดท่าลาดเหนือ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070186
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
11
วัดหนองเค็ด https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070183
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
12
บ้านหนองสองห้อง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070212
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
13
บ้านหนองหว้า https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070210
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
14
วัดธารพูด https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070206
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
15
วัดบ้านซ่อง http://ccs2.net/watbansong
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
16
วัดหัวกระสังข์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070207
เขตคุณภาพที่ 2
พนมสารคาม
อื่น ๆ
17
วัดท่าเกวียน http://www.wattakwian.ac.th/
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
18
ไพบูลย์ประชานุกูล https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070178
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
19
วัดต้นตาล https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070180
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
20
วัดนาเหล่าบก http://www.nlb.ac.th/
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
21
วัดหนองปาตอง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070181
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
22
วัดแหลมไผ่ศรี https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070182
เขตคุณภาพที่ 3
พนมสารคาม
อื่น ๆ
23
บ้านเขาหินซ้อน http://www.hinsorn.ac.th
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
joomla
24
บ้านชำขวาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070215
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
25
บ้านปรือวาย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070216
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
26
บ้านม่วงโพรง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070217
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
27
บ้านหนองกลางดง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070220
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
28
บ้านหนองแสง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070211
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
29
บ้านหนองเหียง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070221
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
30
บ้านห้วยหิน https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070219
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
31
วัดลำมหาชัย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070189
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
32
วัดแหลมเขาจันทร์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070218
เขตคุณภาพที่ 4
พนมสารคาม
อื่น ๆ
33
บ้านห้วยพลู https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070194
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
34
วัดดงยาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070200
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
35
วัดบึงกระจับ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070202
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
36
วัดสระสองตอน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070203
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
37
สุวรรณคีรี https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070204
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
38
วัดหนองบัว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070201
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
39
วัดหนองแหน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070199
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
40
วัดหนองเสือ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070192
เขตคุณภาพที่ 5
พนมสารคาม
อื่น ๆ
41
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070280
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
42
วัดหินดาษ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070281
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
43
วัดสะแกงาม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070282
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
44
บ้านท่าโพธิ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070284
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
45
วัดบางคา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070285
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
46
วัดแสนภุมราวาส https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070286
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
47
วัดจรเข้ตาย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070287
เขตคุณภาพที่ 6
ราชสาส์น
อื่น ๆ
48
วัดปากน้ำ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070043
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
49
วัดทางข้ามน้อย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070062
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
50
วัดลาดบัวขาว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070060
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
51
วัดหัวไทร https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070044
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
52
วัดคูมอญ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070048
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
53
วัดบางกระดาน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070063
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
54
วัดบางกระเจ็ด https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070059
เขตคุณภาพที่ 7
บางคล้า
อื่น ๆ
55
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070046
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
56
วัดใหม่บางคล้า https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070057
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
57
วัดสาวชะโงก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070056
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
58
วัดสนามช้าง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070052
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
59
วัดเสม็ดใต้ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070051
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
60
วัดหัวสวน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070054
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
61
บ้านปลายคลอง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070058
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
62
วัดศรีสุตาราม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070053
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
63
วัดเสม็ดเหนือ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070050
เขตคุณภาพที่ 8
บางคล้า
อื่น ๆ
64
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070315
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
65
วัดก้อนแก้ว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070314
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
66
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070317
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
67
วัดบ้านกล้วย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070308
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
68
วัดคลองเขื่อน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070309
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
69
วัดบางตลาด https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070311
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
70
วัดบางโรง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070307
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
71
วัดสามร่ม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070313
เขตคุณภาพที่ 9
คลองเขื่อน
อื่น ๆ
72
บางพะเนียง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070224
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
73
บ้านท่าม่วง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070226
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
74
บ้านยางแดง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070227
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
75
บ้านสระไม้แดง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070229
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
76
บ้านห้วยน้ำใส https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070232
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
77
บ้านอ่างทอง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070225
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
78
วัดดอนท่านา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070223
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
79
บ้านหนองยาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070228
เขตคุณภาพที่ 10
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
80
บ้านท่าเลียบ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070243
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
81
บ้านทุ่งส่อหงษา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070250
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
82
บ้านนา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070244
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
83
บ้านนาโพธิ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070240
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
84
บ้านโป่งเจริญ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070245
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
85
บ้านโปร่งเกตุ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070248
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
86
บ้านหินแร่ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070246
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
87
วัดชำป่างาม http://champangam.com/
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
88
บ้านสุ่งเจริญ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070247
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
89
บ้านกระบกเตี้ย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070242
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
90
บ้านท่ากระดาน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070241
เขตคุณภาพที่ 11
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
91
บ้านคลองยายสร้อย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070257
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
92
บ้านคลองอุดม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070256
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
93
บ้านโคกตะเคียนงาม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070253
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
94
บ้านท่าทองดำ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070255
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
95
บ้านโป่งตาสา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070249
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
96
บ้านมาบนาดี https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070254
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
97
บ้านวังคู https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070251
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
98
บ้านหนองใหญ่ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070258
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
99
บ้านอ่างตะแบก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070252
เขตคุณภาพที่ 12
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
100
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070233
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
101
บ้าน ก.ม.๗ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070236
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
102
บ้านท่าซุง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070234
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
103
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070237
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
104
บ้านลาดกระทิง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070231
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
105
บ้านห้วยหิน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070230
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
106
สวนป่าอุปถัมภ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070238
เขตคุณภาพที่ 13
สนามชัยเขต
อื่น ๆ
107
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070267
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
108
ไทรทองอุปถัมภ์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070260
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
109
ไม้แก้วประชานุเคราะห์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070259
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
110
วัดวังกะจะ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070266
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
111
วัดวังเย็น https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070268
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
112
บ้านเขาสะท้อน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070263
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
113
โกรกแก้ววงพระจันทร์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070261
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
114
วัดหนองไม้แก่น https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070265
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
115
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070262
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
116
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070264
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
117
หนองปรือประชาสรรค์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070269
เขตคุณภาพที่ 14
แปลงยาว
อื่น ๆ
118
บ้านคลองสอง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070272
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
119
ตลาดบางบ่อ https://www.tbb.ac.th
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
120
บ้านเนินไร่ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070278
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
121
วัดแปลงยาว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070270
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
122
บ้านหนองสทิต https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070274
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
123
วัดหัวสำโรง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070273
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
124
วัดไผ่แก้ว https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070279
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
อื่น ๆ
125
วัดอ่าวช้างไล่ http://www.acls.ac.th
เขตคุณภาพที่ 15
แปลงยาว
OBECLMS
126
บ้านท่ากลอย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070289
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
127
บ้านท่าคาน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070292
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
128
บ้านหนองประโยชน์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070294
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
129
บ้านหนองปรือกันยาง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070291
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
130
บ้านหนองปลาซิว http://nongplasiw.ac.th/
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
131
บ้านอ่างเตย https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070295
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
132
บ้านอ่างเสือดำ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070319
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
133
วัดทุ่งยายชี http://www.tyschool.ac.th/
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
134
วัดเทพพนาราม https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070296
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
135
สียัดพัฒนา https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070318
เขตคุณภาพที่ 16
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
136
บ้านหนองคอก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070300
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
137
บ้านกรอกสะแก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070298
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
138
บ้านทุ่งส่าย https://sites.google.com/view/banthungsaischool/
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
139
บ้านเทพประทาน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070306
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
140
บ้านธรรมรัตน์ใน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070302
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
141
บ้านร่มโพธิ์ทอง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070305
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
142
บ้านวังหิน https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070293
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
143
บ้านศรีเจริญทอง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070303
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
144
บ้านหนองขาหยั่ง https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070301
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
145
บ้านห้วยตะปอก https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070304
เขตคุณภาพที่ 17
ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ