โรงเรียนที่ใช้บริการพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยัสารสนเทศ สพป.ฉช.เขต 2
id
ชื่อโรงเรียน
url
กลุ่ม
อำเภอ

โปรแกรมที่ทำเว็บ

1 บ้านแหลมตะคร้อ http://www.ccs2.net/banlamtakor เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
2 วัดดอนขี้เหล็ก http://www.ccs2.net/dk เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
3 วัดชายเคืองวนาราม http://www.ccs2.net/ckschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
4 วัดพงษาราม http://www.ccs2.net/pongsaram เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
5 ธีราวิทยา http://www.ccs2.net/teera เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
6 บ้านไร่ดอน http://www.ccs2.net/brdschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
7 วัดนาน้อย http://www.ccs2.net/wnnschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
8 วัดโคกหัวข้าว http://www.ccs2.net/wkk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
9 วัดดอนทอง http://www.ccs2.net/watdonthong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
10 วัดท่าลาดเหนือ http://www.ccs2.net/tln เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
11 วัดหนองเค็ด http://www.ccs2.net/wnk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
12 บ้านหนองสองห้อง http://www.ccs2.net/nshschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
13 บ้านหนองหว้า http://www.ccs2.net/bnw เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
14 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม http://www.ccs2.net/KSR เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
15 วัดธารพูด http://www.ccs2.net/tpschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
16 วัดบ้านซ่อง http://www.ccs2.net/bansong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
17 วัดหัวกระสังข์ http://www.ccs2.net/HKS เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
18 วัดหนองปรือ http://www.ccs2.net/nongp เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
19 ไพบูลย์ประชานุกูล http://www.ccs2.net/pbpnk เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
20 วัดหนองปาตอง http://www.ccs2.net/npt เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
21 วัดแหลมไผ่ศรี http://www.ccs2.net/wlps เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
22 บ้านเขาหินซ้อน http://www.hinsorn.ac.th เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
joomla
23 บ้านชำขวาง http://www.ccs2.net/ck เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
24 บ้านปรือวาย http://www.ccs2.net/bpy เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
25 บ้านม่วงโพรง http://www.ccs2.net/bmp เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
26 บ้านหนองกลางดง http://www.ccs2.net/bnkd เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
27 บ้านหนองเหียง http://www.ccs2.net/nonghaeng เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
28 บ้านห้วยหิน http://www.ccs2.net/bhh เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
29 วัดลำมหาชัย http://www.ccs2.net/wlm เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
30 วัดแหลมเขาจันทร์ http://www.ccs2.net/wlkj เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
31 บ้านห้วยพลู http://www.ccs2.net/bhp เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
32 วัดดงยาง http://www.ccs2.net/wdy เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
33 วัดบึงกระจับ http://www.ccs2.net/bkj เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
34 วัดสระสองตอน http://www.ccs2.net/sst เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
35 สุวรรณคีรี http://www.ccs2.net/swkr เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
36 วัดหนองบัว http://www.ccs2.net/nbschool เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
37 วัดหนองแหน http://www.ccs2.net/nongnae เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
38 วัดหนองเสือ http://www.ccs2.net/wns เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
39 วัดหินดาษ http://www.ccs2.net/hindasschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
40 วัดสะแกงาม http://www.ccs2.net/wskschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
41 วัดน้ำฉ่า http://www.ccs2.net/ncschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
42 บ้านท่าโพธิ์ http://www.ccs2.net/btpschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
43 วัดไผ่ขวาง http://www.ccs2.net/wpkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
44 วัดบางคา http://www.ccs2.net/wbkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
45 วัดแสนภุมราวาส http://www.ccs2.net/wspschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
46 วัดจรเข้ตาย http://ccs2.net/wjt เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
47 วัดปากน้ำ http://www.ccs2.net/jlschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
48 วัดกกสับ http://www.ccs2.net/wksschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
49 วัดทางข้ามน้อย http://www.ccs2.net/wtn เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
50 วัดลาดบัวขาว http://www.ccs2.net/lbk เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
51 วัดหัวไทร http://www.ccs2.net/whs/ เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
52 วัดคูมอญ http://www.ccs2.net/kumon เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
53 วัดสามแยก http://www.ccs2.net/wsyschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
54 วัดบางกระดาน http://www.ccs2.net/wbkd เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
55 วัดบางกระเจ็ด http://www.ccs2.net/wbkj เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
56 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ http://www.ccs2.net/trhschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
57 สุตะโชติประชาสรรค์ http://www.ccs2.net/stschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
58 วัดใหม่บางคล้า http://www.ccs2.net/wmb เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
59 วัดสาวชะโงก http://www.ccs2.net/saochayok เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
60 วัดสนามช้าง http://www.ccs2.net/sanamchang เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
61 วัดเสม็ดใต้ http://www.ccs2.net/samedtai เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
62 วัดหัวสวน http://www.ccs2.net/huasuan เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
63 บ้านปลายคลอง http://www.ccs2.net/plaiklong เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
64 วัดศรีสุตาราม http://www.ccs2.net/sstrschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
65 วัดเสม็ดเหนือ http://www.ccs2.net/smnschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
66 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง http://www.ccs2.net/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
67 วัดก้อนแก้ว http://www.ccs2.net/kkrbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
68 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ http://www.ccs2.net/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
69 วัดบ้านกล้วย http://www.ccs2.net/wbk เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
70 วัดคลองเขื่อน http://www.ccs2.net/wkkh เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
71 วัดบางตลาด http://www.ccs2.net/btr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
72 ราษฎรนุกูล http://www.ccs2.net/rsdnk เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
73 วัดบางโรง http://www.ccs2.net/wbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
74 บางพะเนียง http://www.ccs2.net/bpn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
75 บ้านท่าม่วง http://www.ccs2.net/btm เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
76 บ้านยางแดง http://www.ccs2.net/byd เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
77 บ้านห้วยน้ำใส http://www.ccs2.net/bhns เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
78 บ้านอ่างทอง http://www.ccs2.net/bnt เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
79 วัดดอนท่านา http://www.ccs2.net/wdtn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
80 บ้านหนองยาง http://www.ccs2.net/bnyschool เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
81 บ้านท่าเลียบ http://www.ccs2.net/btl เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
82 บ้านทุ่งส่อหงษา http://www.ccs2.net/thungso เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
83 บ้านนา http://www.ccs2.net/banna เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
84 บ้านนาโพธิ์ http://www.ccs2.net/bnp เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
85 บ้านโป่งเจริญ http://www.ccs2.net/pongcharoen เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
86 บ้านโปร่งเกตุ http://www.ccs2.net/prongket เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
87 บ้านหินแร่ http://www.ccs2.net/hinrae เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
88 วัดชำป่างาม http://www.ccs2.net/watchampangam เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
89 บ้านสุ่งเจริญ http://www.ccs2.net/sungschool เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
90 บ้านกระบกเตี้ย http://www.ccs2.net/kbt เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
91 บ้านท่ากระดาน http://www.ccs2.net/btd เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
92 บ้านคลองยายสร้อย http://www.ccs2.net/kys เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
93 บ้านคลองอุดม http://www.klongudom.ac.th/ เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
94 บ้านโคกตะเคียนงาม http://www.ccs2.net/bktschool เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
95 บ้านท่าทองดำ http://www.ccs2.net/ttd/ เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
joomla
96 บ้านโป่งตาสา http://www.ccs2.net/pts เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
97 บ้านมาบนาดี http://www.ccs2.net/bmd เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
98 บ้านวังคู http://www.ccs2.net/bwk เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
99 บ้านหนองใหญ่ http://www.ccs2.net/bny เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
100 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ http://www.ccs2.net/t41 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
101 บ้าน ก.ม.๗ http://www.ccs2.net/bankm7 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
102 บ้านท่าซุง http://www.ccs2.net/bantasung เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
103 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง http://www.ccs2.net/ppk เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
104 บ้านลาดกระทิง http://www.ccs2.net/bkt เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
105 บ้านห้วยหิน http://www.ccs2.net/bhhschool เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
106 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ http://www.ccs2.net/bhnsschool เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
107 สวนป่าอุปถัมภ์ http://www.ccs2.net/suanpa_school เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
108 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ http://www.ccs2.net/tungsadao เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
109 ไทรทองอุปถัมภ์ http://www.ccs2.net/stat เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
110 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ http://www.ccs2.net/mkp เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
111 วัดวังกะจะ http://www.ccs2.net/wkj เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
112 วัดวังเย็น http://www.ccs2.net/wangyen เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
113 บ้านเขาสะท้อน http://www.ccs2.net/bks เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
114 โกรกแก้ววงพระจันทร์ http://www.ccs2.net/kkwp_school เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
115 วัดหนองไม้แก่น http://www.ccs2.net/nk เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
116 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ http://www.ccs2.net/bnkschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
117 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง http://www.ccs2.net/nplschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
118 หนองปรือประชาสรรค์ http://www.ccs2.net/npps เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
119 บ้านคลองสอง http://www.ccs2.net/bksschool/ เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
120 ตลาดบางบ่อ http://www.tbb.ac.th เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
121 บ้านเนินไร่ http://www.ccs2.net/bnr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
122 วัดแปลงยาว http://www.ccs2.net/wpy เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
123 วัดสวรรค์นิมิต http://www.ccs2.net/snm_school เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
124 บ้านหนองสทิต http://www.ccs2.net/bannongsathit เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
125 วัดหัวสำโรง http://www.ccs2.net/hsr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
126 วัดไผ่แก้ว http://www.ccs2.net/wpk เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
127 วัดอ่าวช้างไล่ http://www.ccs2.net/acl เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
128 บ้านท่ากลอย http://www.ccs2.net/btk เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
129 บ้านท่าคาน http://www.ccs2.net/btkschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
130 บ้านหนองประโยชน์ http://www.ccs2.net/bnpy เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
131 บ้านหนองปรือกันยาง http://ccs2.net/npk/web เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
132 บ้านหนองปลาซิว http://www.ccs2.net/nps เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
133 บ้านอ่างเตย http://www.ccs2.net/banangtoei เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
134 บ้านอ่างเสือดำ http://www.ccs2.net/asdschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
135 วัดเทพพนาราม http://www.ccs2.net/wtpnr เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
136 สียัดพัฒนา http://www.ccs2.net/seeyad เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
137 บ้านหนองคอก http://www.ccs2.net/bnk เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
138 บ้านทุ่งส่าย http://www.ccs2.net/btsschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
139 บ้านเทพประทาน http://www.ccs2.net/teppratan เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
140 บ้านธรรมรัตน์ใน http://www.ccs2.net/btrnschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
141 บ้านร่มโพธิ์ทอง http://www.ccs2.net/romphothong เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
142 บ้านวังหิน http://www.ccs2.net/bwh เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
143 บ้านศรีเจริญทอง http://www.ccs2.net/bsrij เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
144 บ้านหนองขาหยั่ง http://www.ccs2.net/bnkyschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
145 บ้านห้วยตะปอก http://www.ccs2.net/huaytapok เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS