โรงเรียนที่ใช้บริการพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยัสารสนเทศ สพป.ฉช.เขต 2
id
ชื่อโรงเรียน
url
กลุ่ม
อำเภอ

โปรแกรมที่ทำเว็บ

ผู้เข้าชม/อัพเดทล่าสุด
1 บ้านแหลมตะคร้อ http://school.tecs4.com/banlamtakor เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
2 วัดดอนขี้เหล็ก http://school.tecs4.com/dk เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
3 วัดชายเคืองวนาราม http://school.tecs4.com/ckschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
4 วัดพงษาราม http://school.tecs4.com/pongsaram เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
5 บ้านไร่ดอน http://school.tecs4.com/brdschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
6 วัดนาน้อย http://school.tecs4.com/wnnschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
7 วัดโคกหัวข้าว http://school.tecs4.com/wkk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
8 วัดดอนทอง http://school.tecs4.com/watdonthong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
9 วัดท่าลาดเหนือ http://school.tecs4.com/tln เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
10 วัดหนองเค็ด http://school.tecs4.com/wnk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
11 บ้านหนองสองห้อง http://school.tecs4.com/nshschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
12 บ้านหนองหว้า http://school.tecs4.com/bnw เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
13 วัดธารพูด http://school.tecs4.com/tpschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
14 วัดบ้านซ่อง http://school.tecs4.com/bansong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
15 วัดหัวกระสังข์ http://school.tecs4.com/HKS เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
16 วัดหนองปรือ http://school.tecs4.com/nongp เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
17 ไพบูลย์ประชานุกูล http://school.tecs4.com/pbpnk เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
18 วัดต้นตาล http://school.tecs4.com/wtt เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
19 วัดนาเหล่าบก http://school.tecs4.com/wnlb เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
20 วัดหนองปาตอง http://school.tecs4.com/npt เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
21 วัดแหลมไผ่ศรี http://school.tecs4.com/wlps เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
22 บ้านเขาหินซ้อน http://www.hinsorn.ac.th เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
joomla
23 บ้านชำขวาง http://school.tecs4.com/ck เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
24 บ้านปรือวาย http://school.tecs4.com/bpy เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
25 บ้านม่วงโพรง http://school.tecs4.com/bmp เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
26 บ้านหนองกลางดง http://school.tecs4.com/bnkd เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
27 บ้านหนองเหียง http://school.tecs4.com/nonghaeng เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
28 บ้านห้วยหิน http://school.tecs4.com/bhh เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
29 วัดลำมหาชัย http://school.tecs4.com/wlm เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
30 วัดแหลมเขาจันทร์ http://school.tecs4.com/wlkj เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
31 บ้านห้วยพลู http://school.tecs4.com/bhp เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
32 วัดดงยาง http://school.tecs4.com/wdy เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
33 วัดบึงกระจับ http://school.tecs4.com/bkj เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
34 วัดสระสองตอน http://school.tecs4.com/sst เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
35 สุวรรณคีรี http://school.tecs4.com/swkr เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
36 วัดหนองบัว http://school.tecs4.com/nbschool เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
37 วัดหนองแหน http://school.tecs4.com/nongnae เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
38 วัดหนองเสือ http://school.tecs4.com/wns เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
39 วัดหินดาษ http://school.tecs4.com/hindasschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
40 วัดสะแกงาม http://school.tecs4.com/wskschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
41 บ้านท่าโพธิ์ http://school.tecs4.com/btpschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
42 วัดไผ่ขวาง http://school.tecs4.com/wpkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
43 วัดบางคา http://school.tecs4.com/wbkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
44 วัดแสนภุมราวาส http://school.tecs4.com/wspschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
45 วัดจรเข้ตาย http://school.tecs4.com/wjt เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
46 วัดปากน้ำ http://school.tecs4.com/jlschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
47 วัดกกสับ http://school.tecs4.com/wksschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
48 วัดทางข้ามน้อย http://ccs2.net/wtn เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
49 วัดลาดบัวขาว http://school.tecs4.com/lbk เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
50 วัดหัวไทร http://school.tecs4.com/whs เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
51 วัดคูมอญ http://school.tecs4.com/kumon เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
52 วัดสามแยก http://school.tecs4.com/wsyschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
53 วัดบางกระดาน http://school.tecs4.com/wbkd เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
54 วัดบางกระเจ็ด http://school.tecs4.com/wbkj เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
55 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ http://school.tecs4.com/trhschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
56 วัดใหม่บางคล้า http://school.tecs4.com/wmb เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
57 วัดสาวชะโงก http://school.tecs4.com/saochayok เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
58 วัดสนามช้าง http://school.tecs4.com/sanamchang เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
59 วัดเสม็ดใต้ http://school.tecs4.com/samedtai เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
60 วัดหัวสวน http://school.tecs4.com/huasuan เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
61 บ้านปลายคลอง http://school.tecs4.com/plaiklong เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
62 วัดศรีสุตาราม http://school.tecs4.com/sstrschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
63 วัดเสม็ดเหนือ http://school.tecs4.com/smnschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
64 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง http://school.tecs4.com/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
65 วัดก้อนแก้ว http://school.tecs4.com/kkrbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
66 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ http://school.tecs4.com/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
67 วัดบ้านกล้วย http://school.tecs4.com/wbk เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
68 วัดคลองเขื่อน http://school.tecs4.com/wkkh เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
69 วัดบางตลาด http://school.tecs4.com/btr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
70 วัดบางโรง http://school.tecs4.com/wbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
71 บางพะเนียง http://school.tecs4.com/bpn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
72 บ้านท่าม่วง http://school.tecs4.com/btm เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
73 บ้านยางแดง http://school.tecs4.com/byd เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
74 บ้านสระไม้แดง http://school.tecs4.com/smd เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
75 บ้านห้วยน้ำใส http://school.tecs4.com/bhns เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
76 บ้านอ่างทอง http://school.tecs4.com/bnt เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
77 วัดดอนท่านา http://school.tecs4.com/wdtn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
78 บ้านหนองยาง http://school.tecs4.com/bnyschool เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
79 บ้านท่าเลียบ http://school.tecs4.com/btl เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
80 บ้านทุ่งส่อหงษา http://school.tecs4.com/thungso เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
81 บ้านนา http://school.tecs4.com/banna เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
82 บ้านนาโพธิ์ http://school.tecs4.com/bnp เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
83 บ้านโป่งเจริญ http://school.tecs4.com/pongcharoen เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
84 บ้านโปร่งเกตุ http://school.tecs4.com/prongket เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
85 บ้านหินแร่ http://school.tecs4.com/hinrae เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
86 วัดชำป่างาม http://school.tecs4.com/watchampangam เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
87 บ้านสุ่งเจริญ http://school.tecs4.com/sungschool เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
88 บ้านกระบกเตี้ย http://school.tecs4.com/kbt เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
89 บ้านท่ากระดาน http://school.tecs4.com/btd เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
90 บ้านคลองยายสร้อย http://school.tecs4.com/kys เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
91 บ้านคลองอุดม http://www.klongudom.ac.th/ เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
92 บ้านโคกตะเคียนงาม http://school.tecs4.com/bktschool เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
93 บ้านท่าทองดำ http://school.tecs4.com/ttd เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
94 บ้านโป่งตาสา http://school.tecs4.com/pts เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
95 บ้านมาบนาดี http://school.tecs4.com/bmd เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
96 บ้านวังคู http://school.tecs4.com/bwk เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
97 บ้านหนองใหญ่ http://school.tecs4.com/bny เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
98 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ http://school.tecs4.com/t41 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
99 บ้าน ก.ม.๗ http://school.tecs4.com/bankm7 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
100 บ้านท่าซุง http://school.tecs4.com/bantasung เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
101 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070237 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
102 บ้านลาดกระทิง http://school.tecs4.com/bkt เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
103 บ้านห้วยหิน http://school.tecs4.com/bhhschool เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
104 สวนป่าอุปถัมภ์ http://school.tecs4.com/suanpa_school เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
105 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ http://school.tecs4.com/tungsadao เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
106 ไทรทองอุปถัมภ์ http://school.tecs4.com/stat เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
107 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ http://school.tecs4.com/mkp เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
108 วัดวังกะจะ http://school.tecs4.com/wkj เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
109 วัดวังเย็น http://school.tecs4.com/wangyen เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
110 บ้านเขาสะท้อน http://school.tecs4.com/bks เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
111 โกรกแก้ววงพระจันทร์ http://school.tecs4.com/kkwp_school เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
112 วัดหนองไม้แก่น http://school.tecs4.com/nk เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
113 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ http://school.tecs4.com/bnkschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
114 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง http://school.tecs4.com/nplschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
115 หนองปรือประชาสรรค์ http://school.tecs4.com/npps เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
116 บ้านคลองสอง http://school.tecs4.com/bksschool/ เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
117 ตลาดบางบ่อ http://www.tbb.ac.th เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
118 บ้านเนินไร่ http://school.tecs4.com/bnr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
119 วัดแปลงยาว http://school.tecs4.com/wpy เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
120 บ้านหนองสทิต http://school.tecs4.com/bannongsathit เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
121 วัดหัวสำโรง http://school.tecs4.com/hsr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
122 วัดไผ่แก้ว http://school.tecs4.com/wpk เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
123 วัดอ่าวช้างไล่ http://school.tecs4.com/acl เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
124 บ้านท่ากลอย http://school.tecs4.com/btk เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
125 บ้านท่าคาน http://school.tecs4.com/btkschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
126 บ้านหนองประโยชน์ http://school.tecs4.com/bnpy เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
127 บ้านหนองปรือกันยาง http://school.tecs4.com/npk เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
128 บ้านหนองปลาซิว http://school.tecs4.com/nps เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
129 บ้านอ่างเตย http://school.tecs4.com/banangtoei เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
130 บ้านอ่างเสือดำ http://school.tecs4.com/asdschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
131 วัดเทพพนาราม http://school.tecs4.com/wtpnr เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
132 สียัดพัฒนา http://school.tecs4.com/seeyad เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
133 บ้านหนองคอก http://school.tecs4.com/bnk เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
134 บ้านทุ่งส่าย http://school.tecs4.com/btsschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
135 บ้านเทพประทาน http://school.tecs4.com/teppratan เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
136 บ้านธรรมรัตน์ใน http://school.tecs4.com/btrnschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
137 บ้านร่มโพธิ์ทอง http://school.tecs4.com/romphothong เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
138 บ้านวังหิน http://school.tecs4.com/bwh เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
139 บ้านศรีเจริญทอง http://school.tecs4.com/bsrij เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
140 บ้านหนองขาหยั่ง http://school.tecs4.com/bnkyschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
141 บ้านห้วยตะปอก http://school.tecs4.com/huaytapok เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS