โรงเรียนที่ใช้บริการพื้นที่ศูนย์เทคโนโลยัสารสนเทศ สพป.ฉช.เขต 2
id
ชื่อโรงเรียน
url
กลุ่ม
อำเภอ

โปรแกรมที่ทำเว็บ

ผู้เข้าชม/อัพเดทล่าสุด
1 บ้านแหลมตะคร้อ http://school.tecs4.com/banlamtakor เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
2 วัดดอนขี้เหล็ก http://school.tecs4.com/dk เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
3 วัดชายเคืองวนาราม http://school.tecs4.com/ckschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
4 สว่างศรัทธาธรรมสถาน http://schoolsawang.blogspot.com/ เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
None
5 วัดพงษาราม http://school.tecs4.com/pongsaram เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
6 บ้านไร่ดอน http://school.tecs4.com/brdschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
7 วัดนาน้อย http://school.tecs4.com/wnnschool เขตคุณภาพที่ 1 พนมสารคาม
OBECLMS
8 วัดโคกหัวข้าว http://school.tecs4.com/wkk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
9 วัดดอนทอง http://school.tecs4.com/watdonthong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
10 วัดท่าลาดเหนือ http://school.tecs4.com/tln เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
11 วัดหนองเค็ด http://school.tecs4.com/wnk เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
12 บ้านหนองสองห้อง http://school.tecs4.com/nshschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
13 บ้านหนองหว้า http://school.tecs4.com/bnw เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
14 วัดธารพูด http://school.tecs4.com/tpschool เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
15 วัดบ้านซ่อง http://school.tecs4.com/bansong เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
16 วัดหัวกระสังข์ http://school.tecs4.com/HKS เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
17 วัดหนองปรือ http://school.tecs4.com/nongp เขตคุณภาพที่ 2 พนมสารคาม
OBECLMS
18 วัดท่าเกวียน http://www.wtkschool.net เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
อื่น ๆ
19 ไพบูลย์ประชานุกูล http://school.tecs4.com/pbpnk เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
20 วัดต้นตาล http://school.tecs4.com/wtt เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
21 วัดนาเหล่าบก http://school.tecs4.com/wnlb เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
22 วัดหนองปาตอง http://school.tecs4.com/npt เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
23 วัดแหลมไผ่ศรี http://school.tecs4.com/wlps เขตคุณภาพที่ 3 พนมสารคาม
OBECLMS
24 บ้านเขาหินซ้อน http://www.hinsorn.ac.th เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
joomla
25 บ้านชำขวาง http://school.tecs4.com/ck เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
26 บ้านปรือวาย http://school.tecs4.com/bpy เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
27 บ้านม่วงโพรง http://school.tecs4.com/bmp เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
28 บ้านหนองกลางดง http://school.tecs4.com/bnkd เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
29 บ้านหนองแสง http://www.schoolns.com เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
-
30 บ้านหนองเหียง http://school.tecs4.com/nonghaeng เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
31 บ้านห้วยหิน http://school.tecs4.com/bhh เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
32 วัดลำมหาชัย http://school.tecs4.com/wlm เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
33 วัดแหลมเขาจันทร์ http://school.tecs4.com/wlkj เขตคุณภาพที่ 4 พนมสารคาม
OBECLMS
34 บ้านห้วยพลู http://school.tecs4.com/bhp เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
35 วัดดงยาง http://school.tecs4.com/wdy เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
36 วัดบึงกระจับ http://school.tecs4.com/bkj เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
37 วัดสระสองตอน http://school.tecs4.com/sst เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
38 สุวรรณคีรี http://school.tecs4.com/swkr เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
39 วัดหนองบัว http://school.tecs4.com/nbschool เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
40 วัดหนองแหน http://school.tecs4.com/nongnae เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
41 วัดหนองเสือ http://school.tecs4.com/wns เขตคุณภาพที่ 5 พนมสารคาม
OBECLMS
42 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน http://www.koukaew.com/ เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
อื่น ๆ
43 วัดหินดาษ http://school.tecs4.com/hindasschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
44 วัดสะแกงาม http://school.tecs4.com/wskschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
45 บ้านท่าโพธิ์ http://school.tecs4.com/btpschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
46 วัดไผ่ขวาง http://school.tecs4.com/wpkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
47 วัดบางคา http://school.tecs4.com/wbkschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
48 วัดแสนภุมราวาส http://school.tecs4.com/wspschool เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
49 วัดจรเข้ตาย http://school.tecs4.com/wjt เขตคุณภาพที่ 6 ราชสาส์น
OBECLMS
50 วัดปากน้ำ http://school.tecs4.com/jlschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
51 วัดกกสับ http://school.tecs4.com/wksschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
52 วัดทางข้ามน้อย http://ccs2.net/wtn เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
53 วัดลาดบัวขาว http://school.tecs4.com/lbk เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
54 วัดหัวไทร http://school.tecs4.com/whs เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
55 วัดคูมอญ http://school.tecs4.com/kumon เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
56 วัดสามแยก http://school.tecs4.com/wsyschool เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
57 วัดบางกระดาน http://school.tecs4.com/wbkd เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
58 วัดบางกระเจ็ด http://school.tecs4.com/wbkj เขตคุณภาพที่ 7 บางคล้า
OBECLMS
59 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ http://school.tecs4.com/trhschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
60 วัดใหม่บางคล้า http://school.tecs4.com/wmb เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
61 วัดสาวชะโงก http://school.tecs4.com/saochayok เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
62 วัดสนามช้าง http://school.tecs4.com/sanamchang เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
63 วัดเสม็ดใต้ http://school.tecs4.com/samedtai เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
64 วัดหัวสวน http://school.tecs4.com/huasuan เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
65 บ้านปลายคลอง http://school.tecs4.com/plaiklong เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
66 วัดศรีสุตาราม http://school.tecs4.com/sstrschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
67 วัดเสม็ดเหนือ http://school.tecs4.com/smnschool เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า
OBECLMS
68 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง http://school.tecs4.com/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
69 วัดก้อนแก้ว http://school.tecs4.com/kkrbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
70 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ http://school.tecs4.com/sppschool เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
71 วัดบ้านกล้วย http://school.tecs4.com/wbk เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
72 วัดคลองเขื่อน http://school.tecs4.com/wkkh เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
73 วัดบางตลาด http://school.tecs4.com/btr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
74 วัดบางโรง http://school.tecs4.com/wbr เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
OBECLMS
75 วัดสามร่ม http://samromschool.com/ เขตคุณภาพที่ 9 คลองเขื่อน
อื่น ๆ
76 บางพะเนียง http://school.tecs4.com/bpn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
77 บ้านท่าม่วง http://school.tecs4.com/btm เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
78 บ้านยางแดง http://school.tecs4.com/byd เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
79 บ้านสระไม้แดง http://school.tecs4.com/smd เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
80 บ้านห้วยน้ำใส http://school.tecs4.com/bhns เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
81 บ้านอ่างทอง http://school.tecs4.com/bnt เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
82 วัดดอนท่านา http://school.tecs4.com/wdtn เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
83 บ้านหนองยาง http://school.tecs4.com/bnyschool เขตคุณภาพที่ 10 สนามชัยเขต
OBECLMS
84 บ้านท่าเลียบ http://school.tecs4.com/btl เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
85 บ้านทุ่งส่อหงษา http://school.tecs4.com/thungso เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
86 บ้านนา http://school.tecs4.com/banna เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
87 บ้านนาโพธิ์ http://school.tecs4.com/bnp เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
88 บ้านโป่งเจริญ http://school.tecs4.com/pongcharoen เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
89 บ้านโปร่งเกตุ http://school.tecs4.com/prongket เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
90 บ้านหินแร่ http://school.tecs4.com/hinrae เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
91 วัดชำป่างาม http://school.tecs4.com/watchampangam เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
92 บ้านสุ่งเจริญ http://school.tecs4.com/sungschool เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
93 บ้านกระบกเตี้ย http://school.tecs4.com/kbt เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
94 บ้านท่ากระดาน http://school.tecs4.com/btd เขตคุณภาพที่ 11 สนามชัยเขต
OBECLMS
95 บ้านคลองยายสร้อย http://school.tecs4.com/kys เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
96 บ้านคลองอุดม http://www.klongudom.ac.th/ เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
97 บ้านโคกตะเคียนงาม http://school.tecs4.com/bktschool เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
98 บ้านท่าทองดำ http://school.tecs4.com/ttd เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
99 บ้านโป่งตาสา http://school.tecs4.com/pts เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
100 บ้านมาบนาดี http://school.tecs4.com/bmd เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
101 บ้านวังคู http://school.tecs4.com/bwk เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
102 บ้านหนองใหญ่ http://school.tecs4.com/bny เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
OBECLMS
103 บ้านอ่างตะแบก http://angtabag.ac.th/ เขตคุณภาพที่ 12 สนามชัยเขต
อื่น ๆ
104 ไทยรัฐวิทยา ๔๑ http://school.tecs4.com/t41 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
105 บ้าน ก.ม.๗ http://school.tecs4.com/bankm7 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
106 บ้านท่าซุง http://school.tecs4.com/bantasung เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070237 เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
108 บ้านลาดกระทิง http://school.tecs4.com/bkt เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
109 บ้านห้วยหิน http://school.tecs4.com/bhhschool เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
110 สวนป่าอุปถัมภ์ http://school.tecs4.com/suanpa_school เขตคุณภาพที่ 13 สนามชัยเขต
OBECLMS
111 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ http://school.tecs4.com/tungsadao เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
112 ไทรทองอุปถัมภ์ http://school.tecs4.com/stat เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
113 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ http://school.tecs4.com/mkp เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
114 วัดวังกะจะ http://school.tecs4.com/wkj เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
115 วัดวังเย็น http://school.tecs4.com/wangyen เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
116 บ้านเขาสะท้อน http://school.tecs4.com/bks เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
117 โกรกแก้ววงพระจันทร์ http://school.tecs4.com/kkwp_school เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
118 วัดหนองไม้แก่น http://school.tecs4.com/nk เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
119 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ http://school.tecs4.com/bnkschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
120 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง http://school.tecs4.com/nplschool เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
121 หนองปรือประชาสรรค์ http://school.tecs4.com/npps เขตคุณภาพที่ 14 แปลงยาว
OBECLMS
122 บ้านคลองสอง http://school.tecs4.com/bksschool/ เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
123 ตลาดบางบ่อ http://www.tbb.ac.th เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
124 บ้านเนินไร่ http://school.tecs4.com/bnr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
125 วัดแปลงยาว http://school.tecs4.com/wpy เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
126 บ้านหนองสทิต http://school.tecs4.com/bannongsathit เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
127 วัดหัวสำโรง http://school.tecs4.com/hsr เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
128 วัดไผ่แก้ว http://school.tecs4.com/wpk เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
129 วัดอ่าวช้างไล่ http://school.tecs4.com/acl เขตคุณภาพที่ 15 แปลงยาว
OBECLMS
130 บ้านท่ากลอย http://school.tecs4.com/btk เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
131 บ้านท่าคาน http://school.tecs4.com/btkschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
132 บ้านหนองประโยชน์ http://school.tecs4.com/bnpy เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
133 บ้านหนองปรือกันยาง http://school.tecs4.com/npk เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
134 บ้านหนองปลาซิว http://school.tecs4.com/nps เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
135 บ้านอ่างเตย http://school.tecs4.com/banangtoei เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
136 บ้านอ่างเสือดำ http://school.tecs4.com/asdschool เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
137 วัดทุ่งยายชี http://www.tyschool.ac.th/ เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
138 วัดเทพพนาราม http://school.tecs4.com/wtpnr เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
139 สียัดพัฒนา http://school.tecs4.com/seeyad เขตคุณภาพที่ 16 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
140 บ้านหนองคอก http://school.tecs4.com/bnk เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
141 บ้านกรอกสะแก http://www.bankroksakaeschool.com/ เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
อื่น ๆ
142 บ้านทุ่งส่าย http://school.tecs4.com/btsschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
143 บ้านเทพประทาน http://school.tecs4.com/teppratan เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
144 บ้านธรรมรัตน์ใน http://school.tecs4.com/btrnschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
145 บ้านร่มโพธิ์ทอง http://school.tecs4.com/romphothong เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
146 บ้านวังหิน http://school.tecs4.com/bwh เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
147 บ้านศรีเจริญทอง http://school.tecs4.com/bsrij เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
148 บ้านหนองขาหยั่ง http://school.tecs4.com/bnkyschool เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS
149 บ้านห้วยตะปอก http://school.tecs4.com/huaytapok เขตคุณภาพที่ 17 ท่าตะเกียบ
OBECLMS