เนื่องจาก เซฟเวอร์ ccs2.net มีปัญหาเรื่อง ฮาร์ดแวร์ ในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องทำเซฟเวอร์ ขึ้นใหม่ ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบการใช้งาน โรงเรียน ใดต้องการพื้นที่คืนเพื่อทำเว็บ โปรดติดต่อกลับ มาที่ศูนย์ แต่ ถ้าการทดสอบเซฟวอร์ เสร็จ ก็จะนำข้อมูลเว็บทั้งหมดคืนให้ต่อไป