คู่มือเนื้อหา การใช้งานรวมเนื้อหา แทบเลต

การใช้งาน แบบเปิดใช้ได้เลย

1. แตกไฟล์ ทั้งหมด จะได้โฟลเดอร์ ชื่อ OTPC
2. การเปิดใช้ งาน ให้ เป็นไฟล์ ชื่อ index.html ใช้งานได้เลยครับ

การใช้งานแบบ ระบบอินทราเนต

ให้ Copy ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ ไปไว้ที่ ห้อง WWW เพื่อใช้งาน แบบ ระบบอินทราเนตเรัยกใช้งานโดยเรียกเลขไอพี เครื่องนั้นๆ ตามด้วย /otpc

การติดตั้งเนื้อหา ลงในเครื่องแทบเลต พีซี

ให้ก๊อปปี้ โฟลเดอร์เนื้อของแต่ละช่วงชั้น ลงใน เครื่องแทบเลต แล้วติดตั้ง แอป ติดตั้งเนื้อหา ใช้งานได้เลยครับ
โดย

1. ป.1 ให้ ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ LSystem ในโฟลเดอร์ otpc\otpc_p1 แล้วติดตั้ง แอป LSystem-RKA4-V1.0.2.apk(คาดว่าน่าจะใช้ได้ครับ ยังไม่ได้ทดสอบ)

2. ป.2 ให้ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ ชื่อ OBECCONTENTP2 และ OBECPDFP2 จากโฟลเดอร์ otpc\otpc_p2 ครับ แล้วติดตั้ง แอป ชื่อ P2OBECCONTENT.apk และ OBECPDFP2.apk จากโฟลเดอร์ apk

3. ป.3 ให้ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ ชื่อ OBECCONTENTP3 จากโฟลเดอร์ otpc\otpc_p3 และติดตั้ง แอป P3OBECCONTENT.apk

4. ม.1 ให้ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ ชื่อ OBECCONTENTM1 และ OBECPDFM1 ไม่มีแอปติดตั้งครับ

5. ม.2 ให้ก๊อปปี้ โฟลเดอร์ ชื่อ OBECCONTENTM2 จากโฟลเดอร์ otpc\otpc_m2 และติดตั้งแอป M2OBECCONTENT.apk